Arbeidsovereenkomst

 

Wat is een arbeidscontract

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werkgever en een werknemer en is bedoeld om de onderlinge verhoudingen en voorwaarden te regelen. Een contract waarboven staat dat het een arbeidsovereenkomst is, is niet altijd daadwerkelijk een arbeidscontract. Een contract die anders wordt genoemd kan soms weer wel een arbeidsovereenkomst zijn.

Om er zeker van te zijn dat een overeenkomst ook daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst is, moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Het lastige hieraan is, is dat je wel moet weten wat die voorwaarden zijn en vooral wat deze inhouden. Het is verstandig om de arbeidsovereenkomst op te laten stellen als je niet zeker bent van de eisen.

Wil je een arbeidsovereenkomst laten opstellen? Neem dan contact op via de link. 

Een mondeling arbeidscontract

Een arbeidscontract kan, zoals bij diverse andere contracten, op verschillende manieren worden aangegaan. Een arbeidsovereenkomst kan schriftelijk, mondeling en stilzwijgend worden aangegaan. Het is niet aan te raden om een arbeidscontract mondeling aan te gaan. Als een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk wordt gesloten, dan loop je als werkgever grote risico’s. Wie zegt of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan? Of dat je bepaalde andere arbeidsvoorwaarden wel of niet hebt afgesproken. Bovendien zijn bepaalde voorwaarden alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Dat is bijvoorbeeld bij de proeftijd, tussentijdse opzegging en het concurrentiebeding.

Welke arbeidsovereenkomsten zijn er

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een contract voor bepaalde tijd wordt ook wel een tijdelijk contract genoemd. Dat komt omdat je een einde aan het contract hebt afgesproken. Je weet dus wanneer het contract afloopt.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Vaak komt na een of meerdere  voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vaak wordt een contract voor onbepaalde tijd automatisch gegeven. Dat gebeurt nadat de werknemer drie overeenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad of als de contracten meer dan drie jaar hebben gelopen. Ook wel de ‘ketenregeling’ genoemd.

Arbeidsovereenkomst oproepkracht (min-max)

Een min-maxccontract is geschikt als je werknemers wel garanties wilt geven en tegelijkertijd flexibel wil inzetten. Met eeb min-maxcontract heb je een flexibel in te delen uren bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Je bent verplicht om de werknemer voor minimaal de garantie-uren in te zetten. De minimaal afgesproken uren zijn de garantie-uren. Als er meer werk is, dan kun je de werknemer tot een maximumaantal uren inzetten. Vandaar het min-maxcontract.

Oproepovereenkomst (nulurencontract)

Een nulurencontract is ook geschikt voor als je werknemers flexibel wilt inzetten. Een nulurencontract zet je in op het moment dat je wel over personeel wilt beschikken, maar geen garanties kunt geven voor voldoende werk. Is er geen werk? Dan hoef je de medewerker ook niet in te zetten en meestal ook niet uit te betalen. Als er wel werk is, dan laat je de medewerker wel werken en betaal je voor de uren dat hij daadwerkelijk heeft gewerkt.

Projectovereenkomst

Een projectovereenkomst is een contract voor bepaalde tijd. Het contract wordt voor de duur van een project aangegaan. Zodra het project is afgerond eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege.

This website was created for free with Webme. Would you also like to have your own website?
Sign up for free