Algemene voorwaarden

Je Je gaat vaak overeenkomsten aan. In sommige situaties ga je contracten aan met andere bedrijven. Zoals met leveranciers. Maar je sluit ook contracten met degene aan wie je jouw producten of diensten verkoopt. Bij het aangaan van een contract maak je afspraken. Bijvoorbeeld over wat er wordt geleverd en welk tarief daarvoor wordt ontvangen. Wanneer het product of dienst wordt geleverd is ook iets waar je afspraken over maakt.

Om ervoor te zorgen dat je niet iedere keer dat je een overeenkomst sluit ook elke keer moet onderhandelen over alle voorwaarden en afspraken, kun je een set standaard bepalingen gebruiken en bij de overeenkomst voegen. Dit zijn bepalingen die belangrijk en altijd hetzelfde zijn. Deze voorwaarden worden algemene voorwaarden genoemd. Dit wordt ook wel de kleine lettertjes genoemd.

Algemene voorwaarden zijn er in diverse soorten. Naast de algemene voorwaarden als je iets verkoopt bestaan bijvoorbeeld ook algemene inkoopvoorwaarden, licentievoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden.

Waarom heb je algemene voorwaarden

Iedereen weet vooraf welke rechten en plichten hij heeft. In de algemene voorwaarden heb je tenslotte de belangrijkste voorwaarden opgenomen.Algemene voorwaarden kunnen ook tijdbesparend werken. Tevens zorgen algemene voorwaarden voor tijdsbesparing. Je hoeft tenslotte niet over ieder habberkrats te onderhandelen. De algemene voorwaarden staan tenslotte al vast.

Het afwijken van bepaalde afspraken en het verkleinen van risico’s is een van de belangrijkste aanleidingen om algemene voorwaarden te gebruiken. Het is mogelijk om jouw aansprakelijkheid te in te perken of soms helemaal uit te sluiten. Tot op zekere hoogte dan.

Als er onenigheid ontstaat wordt er vaak verwezen naar de algemene voorwaarden. Toch wordt deze vaak niet gelezen. Daarom moet je er ook voor zorgen dat alle voor jou belangrijke regels  staan. 

Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig 

Algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing. Ook zijn niet automatisch jouw algemen voorwaarden van toepassing. Om te beginnen moeten algemene voorwaarden ‘ter hand gesteld’ worden. Dat houdt in dat je de afnemer voor of bij het aangaan van de overeenkomst de gelegenheid moet geven om de van de voorwaarden kennis te nemen. Bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden mee te sturen van de offerte.

De algemene voorwaarden moeten hierna van toepassing op het contract worden verklaard. Dat kun je bijvoorbeeld doen door in de offerte te vermelden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Vervolgens moet de wederpartij akkoord gaan met jouw voorwaarden. Schriftelijk expliciet akkoord geven is daar een voorbeeld van. Met de voorwaarden kan ook mondeling akkoord worden gegaan. Het niet negatief reageren op de algemene voorwaarden is bijna nooit aan te merken als het wel akkoord gaan met de voorwaarden.

This website was created for free with Webme. Would you also like to have your own website?
Sign up for free